کمترین: 
1484
بیشترین: 
1494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1490
زمان: 
12/21 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 21 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":1488},{"date":"1397/12/21 12:00","price":1490},{"date":"1397/12/21 12:39","price":1494},{"date":"1397/12/21 13:00","price":1490},{"date":"1397/12/21 14:00","price":1488},{"date":"1397/12/21 15:00","price":1486},{"date":"1397/12/21 16:00","price":1484},{"date":"1397/12/21 17:00","price":1488},{"date":"1397/12/21 18:00","price":1490},{"date":"1397/12/21 19:00","price":1487},{"date":"1397/12/21 20:00","price":1490}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398