کمترین: 
3426
بیشترین: 
3436
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3428
زمان: 
12/21 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 21 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 3428 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":3436},{"date":"1397/12/21 12:39","price":3435},{"date":"1397/12/21 13:00","price":3428},{"date":"1397/12/21 14:00","price":3426},{"date":"1397/12/21 15:00","price":3427},{"date":"1397/12/21 16:00","price":3426},{"date":"1397/12/21 17:00","price":3427},{"date":"1397/12/21 18:00","price":3428},{"date":"1397/12/21 19:00","price":3426},{"date":"1397/12/21 20:00","price":3428}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398