کمترین: 
7556
بیشترین: 
7579
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7561
زمان: 
12/21 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 21 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 7561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":7578},{"date":"1397/12/21 12:00","price":7579},{"date":"1397/12/21 12:39","price":7577},{"date":"1397/12/21 13:00","price":7561},{"date":"1397/12/21 14:00","price":7556},{"date":"1397/12/21 15:00","price":7559},{"date":"1397/12/21 16:00","price":7556},{"date":"1397/12/21 17:00","price":7558},{"date":"1397/12/21 18:00","price":7561},{"date":"1397/12/21 19:00","price":7557},{"date":"1397/12/21 20:00","price":7561}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398