کمترین: 
195
بیشترین: 
196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
196
زمان: 
12/21 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 21 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 196 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":196},{"date":"1397/12/21 13:00","price":195},{"date":"1397/12/21 18:00","price":196},{"date":"1397/12/21 19:00","price":195},{"date":"1397/12/21 20:00","price":196}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398