کمترین: 
1367
بیشترین: 
1376
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1373
زمان: 
12/21 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 21 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1373 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":1375},{"date":"1397/12/21 12:00","price":1376},{"date":"1397/12/21 13:00","price":1373},{"date":"1397/12/21 14:00","price":1371},{"date":"1397/12/21 15:00","price":1367},{"date":"1397/12/21 17:00","price":1371},{"date":"1397/12/21 18:00","price":1372},{"date":"1397/12/21 20:00","price":1373}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398