کمترین: 
8791
بیشترین: 
8829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8829
زمان: 
12/21 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 21 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 21 اسفند 1397 , 8829 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":8815},{"date":"1397/12/21 12:00","price":8817},{"date":"1397/12/21 12:39","price":8816},{"date":"1397/12/21 13:00","price":8794},{"date":"1397/12/21 14:00","price":8801},{"date":"1397/12/21 15:00","price":8793},{"date":"1397/12/21 16:00","price":8791},{"date":"1397/12/21 17:00","price":8818},{"date":"1397/12/21 18:00","price":8823},{"date":"1397/12/21 19:00","price":8819},{"date":"1397/12/21 20:00","price":8829}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398