کمترین: 
11538
بیشترین: 
11576
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11556
زمان: 
12/21 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 21 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 11556 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":11570},{"date":"1397/12/21 12:00","price":11576},{"date":"1397/12/21 12:39","price":11564},{"date":"1397/12/21 13:00","price":11540},{"date":"1397/12/21 14:00","price":11538},{"date":"1397/12/21 15:00","price":11553},{"date":"1397/12/21 16:00","price":11563},{"date":"1397/12/21 17:00","price":11566},{"date":"1397/12/21 18:00","price":11561},{"date":"1397/12/21 19:00","price":11560},{"date":"1397/12/21 20:00","price":11556}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398