کمترین: 
1914
بیشترین: 
1921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1917
زمان: 
12/21 20:00
قیمت یوان چین امروز 21 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":1920},{"date":"1397/12/21 12:39","price":1921},{"date":"1397/12/21 13:00","price":1915},{"date":"1397/12/21 14:00","price":1914},{"date":"1397/12/21 15:00","price":1915},{"date":"1397/12/21 16:00","price":1914},{"date":"1397/12/21 17:00","price":1917},{"date":"1397/12/21 18:00","price":1918},{"date":"1397/12/21 19:00","price":1915},{"date":"1397/12/21 20:00","price":1917}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398