کمترین: 
2353
بیشترین: 
2372
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2355
زمان: 
12/21 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 21 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 2355 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":2372},{"date":"1397/12/21 12:00","price":2371},{"date":"1397/12/21 12:39","price":2370},{"date":"1397/12/21 13:00","price":2364},{"date":"1397/12/21 14:00","price":2361},{"date":"1397/12/21 15:00","price":2359},{"date":"1397/12/21 16:00","price":2356},{"date":"1397/12/21 17:00","price":2355},{"date":"1397/12/21 19:00","price":2353},{"date":"1397/12/21 20:00","price":2355}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398