کمترین: 
16760
بیشترین: 
17051
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16864
زمان: 
12/21 20:00
قیمت پوند امروز 21 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 اسفند 1397 , 16864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":17051},{"date":"1397/12/21 12:00","price":17044},{"date":"1397/12/21 12:39","price":17042},{"date":"1397/12/21 13:00","price":16992},{"date":"1397/12/21 14:00","price":16958},{"date":"1397/12/21 15:00","price":16760},{"date":"1397/12/21 16:00","price":16785},{"date":"1397/12/21 17:00","price":16813},{"date":"1397/12/21 18:00","price":16845},{"date":"1397/12/21 19:00","price":16857},{"date":"1397/12/21 20:00","price":16864}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398