کمترین: 
1967500
بیشترین: 
1978540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1970590
زمان: 
12/21 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 21 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1970590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":1967500},{"date":"1397/12/21 12:00","price":1968380},{"date":"1397/12/21 12:39","price":1971910},{"date":"1397/12/21 13:00","price":1972800},{"date":"1397/12/21 14:00","price":1974560},{"date":"1397/12/21 15:00","price":1978540},{"date":"1397/12/21 16:00","price":1977650},{"date":"1397/12/21 17:00","price":1975890},{"date":"1397/12/21 18:00","price":1972350},{"date":"1397/12/21 19:00","price":1974120},{"date":"1397/12/21 20:00","price":1970590}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398