کمترین: 
542990
بیشترین: 
546380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
544840
زمان: 
12/21 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 21 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 21 اسفند 1397 , 544840 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":545760},{"date":"1397/12/21 12:00","price":543610},{"date":"1397/12/21 12:39","price":544530},{"date":"1397/12/21 13:00","price":544220},{"date":"1397/12/21 14:00","price":542990},{"date":"1397/12/21 15:00","price":544840},{"date":"1397/12/21 16:00","price":546380},{"date":"1397/12/21 18:00","price":546070},{"date":"1397/12/21 19:00","price":545450},{"date":"1397/12/21 20:00","price":544840}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398