کمترین: 
13250.2
بیشترین: 
13250.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13250.2
زمان: 
12/21 10:35
قیمت بات تایلند امروز 21 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 اسفند 1397 , 13250.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":13250.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398