کمترین: 
3010.1
بیشترین: 
3010.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3010.1
زمان: 
12/21 10:35
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 3010.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":3010.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398