کمترین: 
485.4
بیشترین: 
485.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
485.4
زمان: 
12/21 10:35
قیمت کرون نروژ امروز 21 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 485.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":485.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398