کمترین: 
448.3
بیشترین: 
448.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
448.3
زمان: 
12/21 10:35
قیمت کرون سوئد امروز 21 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 اسفند 1397 , 448.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":448.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398