کمترین: 
4155.1
بیشترین: 
4155.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4155.1
زمان: 
12/21 10:35
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 4155.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":4155.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398