کمترین: 
3769.9
بیشترین: 
3769.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3769.9
زمان: 
12/21 10:35
قیمت ین ژاپن امروز 21 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 3769.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":3769.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398