کمترین: 
625.6
بیشترین: 
625.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.6
زمان: 
12/21 10:35
قیمت یوان چین امروز 21 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 625.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":625.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398