کمترین: 
5547
بیشترین: 
5547
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5547
زمان: 
12/21 10:35
قیمت پوند امروز 21 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 اسفند 1397 , 5547 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":5547}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398