کمترین: 
4728.5
بیشترین: 
4728.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4728.5
زمان: 
12/21 10:35
قیمت یورو امروز 21 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 اسفند 1397 , 4728.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 10:35","price":4728.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398