پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8145
بیشترین: 
1.8379
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8165
زمان: 
12/21 23:32
قیمت بنزین امروز 21 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1.8165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 00:32","price":1.8258},{"date":"1397/12/21 01:08","price":1.8255},{"date":"1397/12/21 02:08","price":1.8285},{"date":"1397/12/21 03:08","price":1.8305},{"date":"1397/12/21 03:32","price":1.8311},{"date":"1397/12/21 04:08","price":1.8305},{"date":"1397/12/21 05:08","price":1.8295},{"date":"1397/12/21 05:32","price":1.8315},{"date":"1397/12/21 06:08","price":1.8345},{"date":"1397/12/21 06:32","price":1.8317},{"date":"1397/12/21 07:08","price":1.8325},{"date":"1397/12/21 08:08","price":1.8335},{"date":"1397/12/21 08:32","price":1.8315},{"date":"1397/12/21 09:08","price":1.8305},{"date":"1397/12/21 09:32","price":1.8285},{"date":"1397/12/21 10:32","price":1.829},{"date":"1397/12/21 11:08","price":1.8319},{"date":"1397/12/21 12:08","price":1.831},{"date":"1397/12/21 12:32","price":1.833},{"date":"1397/12/21 13:08","price":1.8379},{"date":"1397/12/21 13:32","price":1.835},{"date":"1397/12/21 14:08","price":1.8359},{"date":"1397/12/21 14:32","price":1.834},{"date":"1397/12/21 15:08","price":1.8305},{"date":"1397/12/21 16:08","price":1.8221},{"date":"1397/12/21 16:32","price":1.8252},{"date":"1397/12/21 17:08","price":1.822},{"date":"1397/12/21 17:32","price":1.8228},{"date":"1397/12/21 18:08","price":1.831},{"date":"1397/12/21 19:08","price":1.823},{"date":"1397/12/21 19:32","price":1.8233},{"date":"1397/12/21 20:08","price":1.8145},{"date":"1397/12/21 20:32","price":1.8205},{"date":"1397/12/21 21:08","price":1.8156},{"date":"1397/12/21 21:32","price":1.8195},{"date":"1397/12/21 22:08","price":1.8169},{"date":"1397/12/21 22:32","price":1.8165},{"date":"1397/12/21 23:08","price":1.815},{"date":"1397/12/21 23:32","price":1.8165}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398