کمترین: 
1292.66
بیشترین: 
1297.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1296.62
زمان: 
12/21 18:30
قیمت اونس طلا امروز 21 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1296.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 00:30","price":1293.47},{"date":"1397/12/21 03:30","price":1292.66},{"date":"1397/12/21 06:30","price":1294.93},{"date":"1397/12/21 09:30","price":1297.15},{"date":"1397/12/21 12:30","price":1296.18},{"date":"1397/12/21 15:30","price":1296.39},{"date":"1397/12/21 18:30","price":1296.62}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398