کمترین: 
132.7
بیشترین: 
136.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
135.53
زمان: 
12/21 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 135.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 00:30","price":135},{"date":"1397/12/21 01:00","price":134.91},{"date":"1397/12/21 03:30","price":135.32},{"date":"1397/12/21 04:00","price":135.57},{"date":"1397/12/21 06:30","price":134.8},{"date":"1397/12/21 07:00","price":133.5},{"date":"1397/12/21 09:30","price":132.7},{"date":"1397/12/21 10:00","price":133.14},{"date":"1397/12/21 12:30","price":135},{"date":"1397/12/21 13:00","price":136.61},{"date":"1397/12/21 15:30","price":136.24},{"date":"1397/12/21 16:00","price":136.9},{"date":"1397/12/21 18:30","price":136.1},{"date":"1397/12/21 19:00","price":136},{"date":"1397/12/21 21:30","price":136.51},{"date":"1397/12/21 22:00","price":135.53}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398