کمترین: 
3904.4
بیشترین: 
3972
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3959.6
زمان: 
12/21 22:00
قیمت بیت کوین امروز 21 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 3959.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 00:30","price":3933},{"date":"1397/12/21 01:00","price":3943.1},{"date":"1397/12/21 03:30","price":3953.6},{"date":"1397/12/21 04:00","price":3948},{"date":"1397/12/21 06:30","price":3922.5},{"date":"1397/12/21 07:00","price":3904.4},{"date":"1397/12/21 09:30","price":3913.4},{"date":"1397/12/21 10:00","price":3920},{"date":"1397/12/21 12:30","price":3926.6},{"date":"1397/12/21 13:00","price":3962.2},{"date":"1397/12/21 15:30","price":3972},{"date":"1397/12/21 16:00","price":3963.5},{"date":"1397/12/21 18:30","price":3968.4},{"date":"1397/12/21 19:00","price":3965.5},{"date":"1397/12/21 21:30","price":3956},{"date":"1397/12/21 22:00","price":3959.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398