پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.977
بیشترین: 
2.0151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9849
زمان: 
12/21 23:32
قیمت نفت کوره امروز 21 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1.9849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 00:08","price":1.9969},{"date":"1397/12/21 00:32","price":1.9953},{"date":"1397/12/21 01:08","price":1.9952},{"date":"1397/12/21 02:08","price":1.9977},{"date":"1397/12/21 02:32","price":1.9968},{"date":"1397/12/21 03:08","price":1.9997},{"date":"1397/12/21 03:32","price":1.9993},{"date":"1397/12/21 04:08","price":1.999},{"date":"1397/12/21 04:32","price":1.9988},{"date":"1397/12/21 05:08","price":1.9968},{"date":"1397/12/21 05:32","price":2.0002},{"date":"1397/12/21 06:08","price":2.0005},{"date":"1397/12/21 06:32","price":1.9994},{"date":"1397/12/21 07:08","price":1.9991},{"date":"1397/12/21 08:08","price":1.9998},{"date":"1397/12/21 08:32","price":1.9981},{"date":"1397/12/21 09:08","price":1.9966},{"date":"1397/12/21 09:32","price":1.9942},{"date":"1397/12/21 10:08","price":1.9935},{"date":"1397/12/21 10:32","price":1.9939},{"date":"1397/12/21 11:08","price":1.9947},{"date":"1397/12/21 12:08","price":1.9993},{"date":"1397/12/21 12:32","price":1.9981},{"date":"1397/12/21 13:08","price":2.0151},{"date":"1397/12/21 13:32","price":2.0107},{"date":"1397/12/21 14:08","price":2.01},{"date":"1397/12/21 14:32","price":2.0073},{"date":"1397/12/21 15:08","price":2.0044},{"date":"1397/12/21 16:08","price":1.9932},{"date":"1397/12/21 16:32","price":2.0015},{"date":"1397/12/21 17:08","price":1.9958},{"date":"1397/12/21 17:32","price":1.9956},{"date":"1397/12/21 18:08","price":2.0002},{"date":"1397/12/21 19:08","price":1.986},{"date":"1397/12/21 19:32","price":1.9863},{"date":"1397/12/21 20:08","price":1.977},{"date":"1397/12/21 20:32","price":1.9877},{"date":"1397/12/21 21:08","price":1.9848},{"date":"1397/12/21 21:32","price":1.9863},{"date":"1397/12/21 22:08","price":1.9871},{"date":"1397/12/21 22:32","price":1.9852},{"date":"1397/12/21 23:08","price":1.9839},{"date":"1397/12/21 23:32","price":1.9849}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398