پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
66.47
بیشترین: 
67.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.69
زمان: 
12/21 23:32
قیمت نفت برنت امروز 21 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 66.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 00:08","price":66.67},{"date":"1397/12/21 00:32","price":66.61},{"date":"1397/12/21 01:08","price":66.68},{"date":"1397/12/21 01:32","price":66.62},{"date":"1397/12/21 02:08","price":66.65},{"date":"1397/12/21 04:08","price":66.81},{"date":"1397/12/21 04:32","price":66.77},{"date":"1397/12/21 05:08","price":66.7},{"date":"1397/12/21 05:32","price":66.81},{"date":"1397/12/21 06:08","price":66.91},{"date":"1397/12/21 06:32","price":66.8},{"date":"1397/12/21 07:08","price":66.83},{"date":"1397/12/21 08:08","price":66.84},{"date":"1397/12/21 08:32","price":66.78},{"date":"1397/12/21 09:08","price":66.69},{"date":"1397/12/21 09:32","price":66.64},{"date":"1397/12/21 10:08","price":66.67},{"date":"1397/12/21 10:32","price":66.69},{"date":"1397/12/21 11:08","price":66.77},{"date":"1397/12/21 12:08","price":66.8},{"date":"1397/12/21 12:32","price":66.88},{"date":"1397/12/21 13:08","price":67.34},{"date":"1397/12/21 13:32","price":67.23},{"date":"1397/12/21 14:08","price":67.3},{"date":"1397/12/21 14:32","price":67.22},{"date":"1397/12/21 15:08","price":67.11},{"date":"1397/12/21 16:08","price":66.92},{"date":"1397/12/21 16:32","price":67.25},{"date":"1397/12/21 17:08","price":67.14},{"date":"1397/12/21 17:32","price":67.02},{"date":"1397/12/21 18:08","price":67.2},{"date":"1397/12/21 19:08","price":66.8},{"date":"1397/12/21 19:32","price":66.75},{"date":"1397/12/21 20:08","price":66.47},{"date":"1397/12/21 20:32","price":66.8},{"date":"1397/12/21 21:08","price":66.69},{"date":"1397/12/21 21:32","price":66.83},{"date":"1397/12/21 22:08","price":66.64},{"date":"1397/12/21 22:32","price":66.71},{"date":"1397/12/21 23:08","price":66.68},{"date":"1397/12/21 23:32","price":66.69}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398