پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.77
بیشترین: 
57.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.91
زمان: 
12/21 23:32
قیمت نفت سبک امروز 21 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 56.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 00:08","price":56.84},{"date":"1397/12/21 00:32","price":56.8},{"date":"1397/12/21 01:08","price":56.77},{"date":"1397/12/21 02:08","price":56.89},{"date":"1397/12/21 02:32","price":56.87},{"date":"1397/12/21 03:08","price":57},{"date":"1397/12/21 03:32","price":56.98},{"date":"1397/12/21 04:08","price":57},{"date":"1397/12/21 04:32","price":57.01},{"date":"1397/12/21 05:08","price":56.95},{"date":"1397/12/21 05:32","price":57.02},{"date":"1397/12/21 06:08","price":57.12},{"date":"1397/12/21 06:32","price":57.05},{"date":"1397/12/21 07:08","price":57.07},{"date":"1397/12/21 07:32","price":57.05},{"date":"1397/12/21 08:08","price":57.08},{"date":"1397/12/21 08:32","price":57.04},{"date":"1397/12/21 09:08","price":56.98},{"date":"1397/12/21 09:32","price":56.94},{"date":"1397/12/21 10:08","price":56.92},{"date":"1397/12/21 10:32","price":56.94},{"date":"1397/12/21 11:08","price":57.04},{"date":"1397/12/21 12:08","price":57.06},{"date":"1397/12/21 12:32","price":57.09},{"date":"1397/12/21 13:08","price":57.4},{"date":"1397/12/21 13:32","price":57.36},{"date":"1397/12/21 14:08","price":57.37},{"date":"1397/12/21 14:32","price":57.33},{"date":"1397/12/21 15:08","price":57.27},{"date":"1397/12/21 16:08","price":57.06},{"date":"1397/12/21 16:32","price":57.36},{"date":"1397/12/21 17:08","price":57.23},{"date":"1397/12/21 18:08","price":57.52},{"date":"1397/12/21 19:08","price":57.12},{"date":"1397/12/21 19:32","price":57.19},{"date":"1397/12/21 20:08","price":56.82},{"date":"1397/12/21 20:32","price":57.01},{"date":"1397/12/21 21:08","price":56.88},{"date":"1397/12/21 21:32","price":56.99},{"date":"1397/12/21 22:08","price":56.85},{"date":"1397/12/21 22:32","price":56.94},{"date":"1397/12/21 23:32","price":56.91}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1398