کمترین: 
167371
بیشترین: 
167421
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
167371.0
زمان: 
12/20 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 20 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 167371.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 12:10","price":167421.0},{"date":"1397/12/20 15:10","price":167371.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398