کمترین: 
9488
بیشترین: 
9534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9492
زمان: 
12/20 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 اسفند 1397 , 9492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":9529},{"date":"1397/12/20 12:00","price":9534},{"date":"1397/12/20 13:00","price":9527},{"date":"1397/12/20 14:00","price":9528},{"date":"1397/12/20 15:00","price":9524},{"date":"1397/12/20 16:00","price":9489},{"date":"1397/12/20 17:00","price":9493},{"date":"1397/12/20 18:00","price":9501},{"date":"1397/12/20 19:00","price":9488},{"date":"1397/12/20 20:00","price":9492}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398