کمترین: 
4772
بیشترین: 
4804
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4774
زمان: 
12/20 20:00
قیمت لاری گرجستان امروز 20 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 20 اسفند 1397 , 4774 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":4801},{"date":"1397/12/20 12:00","price":4804},{"date":"1397/12/20 13:00","price":4795},{"date":"1397/12/20 14:00","price":4796},{"date":"1397/12/20 15:00","price":4795},{"date":"1397/12/20 16:00","price":4776},{"date":"1397/12/20 17:00","price":4775},{"date":"1397/12/20 18:00","price":4776},{"date":"1397/12/20 19:00","price":4772},{"date":"1397/12/20 20:00","price":4774}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398