کمترین: 
3439
بیشترین: 
3454
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3440
زمان: 
12/20 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 20 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 اسفند 1397 , 3440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":3452},{"date":"1397/12/20 12:00","price":3454},{"date":"1397/12/20 13:00","price":3453},{"date":"1397/12/20 16:00","price":3439},{"date":"1397/12/20 17:00","price":3441},{"date":"1397/12/20 18:00","price":3442},{"date":"1397/12/20 19:00","price":3439},{"date":"1397/12/20 20:00","price":3440}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398