کمترین: 
195
بیشترین: 
197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
195
زمان: 
12/20 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 20 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":196},{"date":"1397/12/20 12:00","price":197},{"date":"1397/12/20 13:00","price":196},{"date":"1397/12/20 16:00","price":195},{"date":"1397/12/20 18:00","price":196},{"date":"1397/12/20 19:00","price":195}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398