کمترین: 
1369
بیشترین: 
1378
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1371
زمان: 
12/20 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 20 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 اسفند 1397 , 1371 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":1376},{"date":"1397/12/20 12:00","price":1377},{"date":"1397/12/20 13:00","price":1374},{"date":"1397/12/20 14:00","price":1375},{"date":"1397/12/20 15:00","price":1378},{"date":"1397/12/20 16:00","price":1371},{"date":"1397/12/20 18:00","price":1372},{"date":"1397/12/20 19:00","price":1369},{"date":"1397/12/20 20:00","price":1371}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398