کمترین: 
173
بیشترین: 
173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
173
زمان: 
12/20 11:42
قیمت افغانی امروز 20 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":173}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398