کمترین: 
12769
بیشترین: 
12850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12776
زمان: 
12/20 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 12776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":12842},{"date":"1397/12/20 12:00","price":12850},{"date":"1397/12/20 13:00","price":12845},{"date":"1397/12/20 14:00","price":12833},{"date":"1397/12/20 15:00","price":12831},{"date":"1397/12/20 16:00","price":12778},{"date":"1397/12/20 17:00","price":12785},{"date":"1397/12/20 18:00","price":12783},{"date":"1397/12/20 19:00","price":12769},{"date":"1397/12/20 20:00","price":12776}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398