کمترین: 
8780
بیشترین: 
8827
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8809
زمان: 
12/20 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 20 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 20 اسفند 1397 , 8809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":8821},{"date":"1397/12/20 12:00","price":8827},{"date":"1397/12/20 13:00","price":8820},{"date":"1397/12/20 14:00","price":8819},{"date":"1397/12/20 15:00","price":8815},{"date":"1397/12/20 16:00","price":8780},{"date":"1397/12/20 17:00","price":8800},{"date":"1397/12/20 18:00","price":8813},{"date":"1397/12/20 19:00","price":8807},{"date":"1397/12/20 20:00","price":8809}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398