کمترین: 
9089
بیشترین: 
9133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9107
زمان: 
12/20 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 20 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 اسفند 1397 , 9107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":9133},{"date":"1397/12/20 12:00","price":9130},{"date":"1397/12/20 13:00","price":9124},{"date":"1397/12/20 14:00","price":9119},{"date":"1397/12/20 15:00","price":9122},{"date":"1397/12/20 16:00","price":9089},{"date":"1397/12/20 17:00","price":9104},{"date":"1397/12/20 18:00","price":9114},{"date":"1397/12/20 19:00","price":9100},{"date":"1397/12/20 20:00","price":9107}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398