کمترین: 
9600
بیشترین: 
9660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9617
زمان: 
12/20 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 20 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 اسفند 1397 , 9617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":9660},{"date":"1397/12/20 12:00","price":9658},{"date":"1397/12/20 13:00","price":9651},{"date":"1397/12/20 14:00","price":9649},{"date":"1397/12/20 15:00","price":9645},{"date":"1397/12/20 16:00","price":9600},{"date":"1397/12/20 17:00","price":9616},{"date":"1397/12/20 18:00","price":9630},{"date":"1397/12/20 19:00","price":9612},{"date":"1397/12/20 20:00","price":9617}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398