کمترین: 
1917
بیشترین: 
1926
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1918
زمان: 
12/20 20:00
قیمت یوان چین امروز 20 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 اسفند 1397 , 1918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":1925},{"date":"1397/12/20 12:00","price":1926},{"date":"1397/12/20 13:00","price":1925},{"date":"1397/12/20 16:00","price":1917},{"date":"1397/12/20 17:00","price":1918},{"date":"1397/12/20 18:00","price":1919},{"date":"1397/12/20 19:00","price":1917},{"date":"1397/12/20 20:00","price":1918}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398