کمترین: 
2367
بیشترین: 
2383
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2369
زمان: 
12/20 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 20 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 2369 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":2382},{"date":"1397/12/20 12:00","price":2383},{"date":"1397/12/20 13:00","price":2381},{"date":"1397/12/20 14:00","price":2382},{"date":"1397/12/20 15:00","price":2381},{"date":"1397/12/20 16:00","price":2371},{"date":"1397/12/20 18:00","price":2373},{"date":"1397/12/20 19:00","price":2367},{"date":"1397/12/20 20:00","price":2369}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398