کمترین: 
3511
بیشترین: 
3527
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3512
زمان: 
12/20 20:00
قیمت درهم امارات امروز 20 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 3512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":3525},{"date":"1397/12/20 12:00","price":3527},{"date":"1397/12/20 13:00","price":3525},{"date":"1397/12/20 14:00","price":3526},{"date":"1397/12/20 15:00","price":3525},{"date":"1397/12/20 16:00","price":3511},{"date":"1397/12/20 17:00","price":3513},{"date":"1397/12/20 18:00","price":3514},{"date":"1397/12/20 19:00","price":3511},{"date":"1397/12/20 20:00","price":3512}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398