کمترین: 
16789
بیشترین: 
16882
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16877
زمان: 
12/20 20:00
قیمت پوند امروز 20 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 اسفند 1397 , 16877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":16858},{"date":"1397/12/20 12:00","price":16853},{"date":"1397/12/20 13:00","price":16801},{"date":"1397/12/20 14:00","price":16818},{"date":"1397/12/20 15:00","price":16835},{"date":"1397/12/20 16:00","price":16789},{"date":"1397/12/20 17:00","price":16826},{"date":"1397/12/20 18:00","price":16882},{"date":"1397/12/20 19:00","price":16863},{"date":"1397/12/20 20:00","price":16877}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398