کمترین: 
409790
بیشترین: 
412560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
410710
زمان: 
12/20 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 20 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 20 اسفند 1397 , 410710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":410020},{"date":"1397/12/20 12:00","price":409790},{"date":"1397/12/20 13:00","price":410940},{"date":"1397/12/20 14:00","price":411400},{"date":"1397/12/20 15:00","price":410250},{"date":"1397/12/20 16:00","price":411400},{"date":"1397/12/20 17:00","price":412330},{"date":"1397/12/20 18:00","price":412560},{"date":"1397/12/20 19:00","price":411170},{"date":"1397/12/20 20:00","price":410710}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398