کمترین: 
12893
بیشترین: 
12955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12905
زمان: 
12/20 19:00
قیمت دلار امروز 20 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 20 اسفند 1397 , 12905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:00","price":12952},{"date":"1397/12/20 11:42","price":12947},{"date":"1397/12/20 12:00","price":12946},{"date":"1397/12/20 13:00","price":12955},{"date":"1397/12/20 14:00","price":12949},{"date":"1397/12/20 15:00","price":12955},{"date":"1397/12/20 16:00","price":12898},{"date":"1397/12/20 17:00","price":12905},{"date":"1397/12/20 18:00","price":12893},{"date":"1397/12/20 19:00","price":12905}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398