کمترین: 
1027.4
بیشترین: 
1027.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1027.4
زمان: 
12/20 10:35
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 1027.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 10:35","price":1027.4}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399