کمترین: 
3090.2
بیشترین: 
3090.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3090.2
زمان: 
12/20 10:35
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 اسفند 1397 , 3090.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 10:35","price":3090.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398