کمترین: 
13809.7
بیشترین: 
13809.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13809.7
زمان: 
12/20 10:35
قیمت دینار کویت امروز 20 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 13809.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 10:35","price":13809.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398