کمترین: 
55.9
بیشترین: 
55.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.9
زمان: 
12/20 10:35
قیمت افغانی امروز 20 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 55.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 10:35","price":55.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398