کمترین: 
3127.7
بیشترین: 
3127.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3127.7
زمان: 
12/20 10:35
قیمت دلار کانادا امروز 20 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 اسفند 1397 , 3127.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 10:35","price":3127.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398